Mathematische Institute
zur Behandlung
der Rechenschwäche / Dyskalkulie

Titel-Grafik: Oberteil eines bunten Würfels

München
Augsburg
Regensburg
Rosenheim

Mathematische Institute zur Behandlung der Rechenschwäche / Dyskalkulie, München – Augsburg – Regensburg – Rosenheim

Σύλλογος για ειδική αγωγή και Δυσαριθμησια
Διάγνωση – Συμβουλευτική – Θεραπεία / Αποκατάσταση
(Erläuterungen auf Griechisch)

Ποίοι είμαστε

Οι συνεργάτες του συλλόγου για την ειδική αγωγή και τη Δυσαριθμησία ασχολούνται με την αποκατάσταση και την περαιτέρω Έρευνα της Δυσαριθμησίας. Κατανοούν τον ρόλο τους ως Σύμβουλοι για παιδιά και νέους με ειδικές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Σκέψη.
Οι συνεργάτες του συλλόγου είναι Ψυχολόγοι, Παιδοψυχολόγοι και Ψυχοθεραπευτές παιδιών και εφήβων, Παιδαγωγοί αλλά και Καθηγητές και Ιατροί.
Η επιτυχία της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης, βασίζεται κυρίως στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Μαθηματικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης της Δυσαριθμησίας στο Μόναχο.

Τι είναι η Δυσαριθμησία;

Οι μορφές της Δυσαριθμησίας ή αλλιώς Διαταραχής των μαθηματικών είναι πολύπλευρες. Ένα κοινό χαρακτηρίζει όμως όλους τους πάσχοντες: Η κατανόηση μαθηματικών εννοιών και η ικανότητα μαθηματικής σκέψης παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες μαθησιακές δυσκολίες μιας και ο νους πολλών γονέων και εκπαιδευτικών (που δεν γνωρίζουν για την δυσαριθμησία), πηγαίνει στην νοημοσύνη του παιδιού, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα και είναι παντελώς άδικο για το παιδί. Η δυσαριθμησία δε σημαίνει λοιπόν σε καμία περίπτωση χαμηλή νοημοσύνη. Αντιθέτως παιδιά με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν ακόμα και υψηλό δείκτη νοημοσύνης και παρολαυτά τα μαθηματικά να τους δυσκολεύουν την ζωή στο σπίτι (στη μελέτη), στην ώρα της Αριθμητικής / Μαθηματικών στο σχολείο και στη ευρύτερη σχολική κοινότητα όπου ανήκουν. Αποτέλεσμα είναι η κόπωση του παιδιού και η συνδεδεμένη με αυτό άρνηση και αποφυγή από οτιδήποτε έχει σχέση με μαθηματικά και αριθμούς και η μειωμένη αυτοεκτίμηση, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να εμποδίσει την υγιή ανάπτυξη του χαρακτήρα του παιδιού. Έτσι παρατηρούνται στη Δυσαριθμησία:

Αυτά είναι πολύ συνοπτικά μόνο μερικά από τα συμπτώματα της δυσαριθμησίας.

Grafik: Zahlenstrahl

Διάγνωση και Αποκατάσταση

Η Δυσαριθμησία δε φεύγει από μόνη της...

Λόγω της φύσης των Μαθηματικών που προϋποθέτουν μια λογική συνεχόμενη και αυστηρή δομή, δε συγχωρούνται ούτε τα παραμικρά κενά και οι ελλείψεις. Στο σχολείο αυτά τα κενά όμως παραμένουν συνήθως απαρατήρητα, διότι οι μαθητές καταφέρνουν με αποστήθιση των αριθμών να έχουνε σχετικά καλές επιδόσεις.

Αυτές όμως οι εσφαλμένες "στρατηγικές", παύουν λειτουργούν και αχρηστεύονται όταν ο μαθητής με δυσαριθμησία καλείται να τις εφαρμόσει σε μεγαλύτερους αριθμούς, ή να λύσει μαθηματικά προβλήματα. Έτσι στις ασκήσεις κειμένων και στα προβλήματα αποτυγχάνουν αυτοί οι μαθητές παντελώς, φτάνοντας σε σημείο να δέχονται και απολύτως αντιφατικά αποτελέσματα.
Ενδείξεις για δυσαριθμησία έχουμε όμως και στη μελέτη στο σπίτι, όταν η τέλεση ακόμα και απλών εργασιών για το σχολείο, συνοδεύεται με πολύ ψυχολογική πίεση, γκρίνια και διαρκεί πάρα πολύ χρόνο.
Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ ο δάσκαλος για την πρώιμη αναγνώριση του προβλήματος, ή ακόμα και την υποψία ότι ο μαθητής μπορεί να πάσχει από δυσαριθμησία. Σε πολλές περιπτώσεις μια τέτοια ευαισθητοποίηση και πρώιμη παρέμβαση μπόρεσε και αποκατέστησε την δυσαριθμησία, ώστε ο μαθητής όχι μόνο να μπορεί να κρατήσει το επίπεδο της τάξης που επισκέπτεται, αλλά και να αποφευχθεί η δευτερογενής ψυχολογική διαταραχή που συχνά συνοδεύει την δυσαριθμησία, όταν αυτή δεν αναγνωρίζεται.

Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι όλοι οι μαθητές με δυσαριθμησία το αργότερο στην 4η δημοτικού αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, διότι από αυτή τη στιγμή και μετά απαιτείται κατανόηση μαθηματικών εννοιών. Γεγονός που με τις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές (αποστήθιση και ιδιαίτερα τεχνάσματα) των μαθητών με δυσαριθμησία, δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί. Σε αυτό το σημείο της σχολικής σταδιοδρομίας, τα κενά δεν είναι πλέον δυνατό να καλυφθούν από το σχολείο, διότι προέχει η παρούσα ύλη.
Μια εξειδικευμένη Διάγνωση σε τέτοιου είδους δυσκολίες, συνίσταται λοιπόν επειγόντως. Παιδιά και Έφηβοι με υποψία λόγω των σοβαρών δυσκολιών στα μαθηματικά, θα έπρεπε να εξεταστούν για δυσαριθμησία.

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο, για τη σχολική σταδιοδρομία του μαθητή, αλλά και για την ψυχική υγεία του παιδιού και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Τα συνηθισμένα Τεστ για την εξακρίβωση των μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών σε μια τέτοια περίπτωση όμως δεν ενδείκνυνται, διότι δε λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα στη διαδικασία της μαθηματικής σκέψης του πάσχοντος μαθητή.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Μαθηματικό Ινστιτούτο, δημιούργησε μια εξειδικευμένη διαδικασία Διάγνωσης που επιτρέπει τον επακριβώς εντοπισμό του περιεχομένου των δυσκολιών και ελλείψεων αλλά και την ποιοτική σημασία αυτών, για το λογικό - μαθηματικό οικοδόμημα του μαθητή.

Αυτή η διαδικασία Διάγνωσης περιλαμβάνει και τομείς της αντίληψης. Αυτά τα εξειδικευμένα τεστ χορηγούνται μόνο ως ιδιαίτερα τεστ για κάθε μαθητή. Το ιδιαίτερο προφίλ σφαλμάτων που προκύπτει, συνιστά τη σταθερή βάση για μια ενδεχομένως αναγκαία θεραπευτική αναδιάρθρωση του λογικομαθηματικού οικοδομήματος. Η αξιολόγηση των δοκιμασιών αυτών, δίνει μια πρώτη εκτίμηση, για το βαθμό της δυσαριθμησίας (ελαφριά, μεσαία, βαριά) του εκάστοτε μαθητή και αν κρίνεται αναγκαία μια παρέμβαση.

Σε περίπτωση που η κατάσταση δε χρήζει ειδικής παρέμβασης, μια συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για σωστό χειρισμό της κατάστασης και μέσω ειδικής εξάσκησης στο σπίτι. (Τεστ και Συμβουλευτική βεβαίως προσφέρονται και ανεξαρτήτως ανάληψης αποκατάστασης – για ραντεβού και τιμές επικοινωνήστε παρακαλώ με το Σύλλογο).

Θεραπεία / Αποκατάσταση

Η Δυσαριθμησία, αποτελεί λόγω της σημαντικότητας των Μαθηματικών ένα σοβαρό εμπόδιο στις ευκαιρίες μάθησης και σπουδών του μαθητή.
Κάθε δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ύλης και να χειριστεί ένα μέσο επίπεδο τάξης στο οποίο κατ’ανάγκη ο μαθητής με δυσαριθμησία θα αποτύχει.
Ο μαθητής αντιδρά σε αυτή την πολύ πιεστική για τον ίδιο κατάσταση με φόβο για το σχολείο και απώλεια όρεξης παρακολούθησης και των άλλων μαθημάτων.
Η αυτοπεποίθηση του παιδιού πληγώνεται από τη δυσαριθμησία σοβαρά με αποτέλεσμα να δημιουργεί απώλεια όρεξης για το σχολείο, φοβία, αλλαγές στη συμπεριφορά, κατάθλιψη, επιθετικότητα και άλλα.

Οι μαθητές αλλά και οι ενήλικες που παρουσιάζουν δυσαριθμησία, βιώνουν τις συνέπειες σε περισσότερα επίπεδα.

Μια επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση προσπαθεί να προσεγγίσει τουλάχιστον τρία επίπεδα:

  1. τις "τεχνικές" δυσκολίες στα μαθηματικά
  2. τα ψυχολογικά επακόλουθα της δυσαριθμησίας (π.χ. απώλεια αυτοπεποίθησης)
  3. τις ιδιαίτερες εσφαλμένες στρατηγικές και τον ιδιαίτερο τρόπο μαθηματικής σκέψης του μαθητή.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (TPM – THERAPIEPROGRAMM MATHEMATIK), είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας ερευνητικής εργασίας του Συλλόγου και του Μαθηματικού Ινστιτούτου Θεραπείας της δυσαριθμησίας.
Το TPM συνδυάζει την αναδιοργάνωση και επαναδόμηση των μαθηματικών με τις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και την ιδιαιτερότητα της δυσαριθμησίας που παρουσιάζει κάθε μαθητής με δυσαριθμησία ξεχωριστά. Μέσα από επιστημονική και εξειδικευμένη ερευνητική διαδικασία αναλύθηκε κάθε πιθανή εσφαλμένη μαθηματική διεργασία.
Σημείο αναφοράς αλλά και βάση της θεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί το ιδιαίτερο προφίλ σφαλμάτων του παιδιού με δυσαριθμησία. Το είδος της εκάστοτε εσφαλμένης μαθηματικής αντίληψης δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για το πλάνο της εξειδικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσανατολιστεί ο θεραπευτής γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής σκέφτεται.

Έτσι μια θεραπευτική παρέμβαση δεν προσανατολίζεται στη πρόσφατη σχολική ύλη, αλλά σε μια ριζική εκ της βάσεως αναδιοργάνωση της μαθηματικής αντίληψης και σκέψης. Η παρέμβαση δε χρησιμοποιεί την κλασσική γραμμική λογική μιας λύσης ασκήσεως επικεντρώνοντας στο αποτέλεσμα, αλλά διαπραγματεύεται τη στρατηγική επίλυσης και την πλήρη κατανόηση της.

Συνοδευτικές στην θεραπευτική παρέμβαση είναι εργασίες για το σπίτι, ειδικά επιλεγμένες και προσαρμοσμένες στο επίπεδο του παιδιού. Σκοπός αυτών είναι η αυτοματοποίηση και υπενθύμιση της συνεδρίας και η ενεργός εμβάθυνση του μαθητή στη θεματική ενότητα που διαπραγματεύτηκε. Ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση του μαθητή προστίθενται και άλλες μορφές θεραπευτικής στήριξης, όπως παιγνιοθεραπευτικές ή συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις (για την εξάσκηση της αντιληπτικής ικανότητας και της συγκέντρωσης για παράδειγμα).

Οι στόχοι της παρέμβασης εν συντομία:

Σκοπός είναι ο μαθητής να βιώσει την εμπειρία, ότι με τις νοητικές ικανότητες που διαθέτει, μπορεί να κατανοήσει μαθηματικές έννοιες και συσχετισμούς. Ότι μπορεί να οικειοποιηθεί την ύλη χρησιμοποιώντας τη κρίση του και επομένως να αποκτήσει νέα αυτοπεποίθηση σχετικά με της νοητικές ικανότητες του.

Το σχολείο είναι σχολείο και η θεραπεία είναι θεραπεία.

Προϋπόθεση για μια επιτυχημένη παρέμβαση είναι μεταξύ άλλων, συνθήκες που θα δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας μεταξύ του ειδικού θεραπευτή και του μαθητή. Για να γίνει αυτό πρέπει να κατανοηθούν τα προβλήματα του παιδιού πλήρως. Επίσης πρέπει το κλίμα της συνεδρίας να θυμίζει όσο λιγότερο γίνεται τη σχολική ατμόσφαιρα που κατά κόρον δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στο παιδί σχετικά με τις μαθηματικές επιδόσεις του. Γιαυτό το λόγο οι συνεδρίες είναι σχεδόν αποκλειστικά ατομικές, ή σε ζεύγος μαθητών, μόνο αν αυτοί παρουσιάζουν ομοιογένεια στη μορφή δυσαριθμησίας στην ιδιαίτερη αντιμετώπιση, στην ταχύτητα επίλυσης και βέβαια στο επίπεδο ικανοτήτων.

Η θεραπευτική συνεδρία γίνεται συνήθως μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί μια ώρα. Σο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ εμπεριέχει και τα συνοδευτικά μέτρα που περιλαμβάνουν και ένα Πρόγραμμα εξάσκησης για το σπίτι. Επιπλέον εκπαιδεύονται και συμβουλεύονται συνεχώς οι γονείς των παιδιών που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, μέσω συμβουλευτικής και εκπαιδευτικών διοργανώσεων. Αυτό διότι μόνο με την συμβολή και τη συμπαράσταση του γονέα αλλά και του δασκάλου του παιδιού μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της δυσαριθμησίας. Για αυτό το λόγο (και με την άδεια των γονέων φυσικά), επιχειρείται και μια συνεργασία του θεραπευτή με τον δάσκαλο του μαθητή στο σχολείο. Αυτή εννοείται ως ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την πρόοδο του παιδιού.

Ενημέρωση του κοινού

Για να μη δίδεται τροφή στις προκαταλήψεις σχετικά με το θέμα της Δυσαριθμησίας, ο Σύλλογος θεωρεί αναγκαίο να προωθεί την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την Δυσαριθμησία και την αντιμετώπισή της.
Στόχος είναι, να ενημερωθούν οι πάσχοντες, οι συνάνθρωποι τους αλλά και παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και γιατροί που έχουν να κάνουνε με περιπτώσεις Δυσαριθμησίας, για την ανάγκη πρώιμης αναγνώρισης, τις δυνατότητες πρόληψης και βεβαίως τις μεθόδους παρέμβασης και αντιμετώπισης.

Παράλληλα με δημοσιεύσεις γίνονται και δημόσιες διοργανώσεις και ομιλίες για την Δυσαριθμησία και σε συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και γιατρούς.

Για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται προσφέρει ο Σύλλογος Σεμινάρια για την Διάγνωση και την αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας.
Αυτά διοργανώνονται και με την συνεργασία του Δήμου Μονάχου (Schul- und Kultusreferat der Stadt München, Staatliche Schulämter).

Για γονείς και παιδαγωγούς έχει δημοσιευθεί το βιβλίο με τίτλο: „Hilfe, mein Kind kann nicht rechnen“. Αυτό το εγχειρίδιο ενημερώνει και συμβουλεύει λεπτομερώς για το πώς ο γονέας καταλαβαίνει αν το παιδί του παρουσιάζει δυσαριθμησία, ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις και ποια συμπεριφορά είναι καλό να τηρηθεί απέναντι στο παιδί.
Αυτό το βιβλίο μπορεί να ζητηθεί από το Μαθηματικό Ινστιτούτο (€ 7,00 + ταχ. τέλη).

Επίσης προσφέρεται ενημερωτικό υλικό δωρεάν από το Μαθηματικό Ινστιτούτο, έναντι αντιτίμου ταχ. τέλους.

Σε συνεργασία με το Μαθηματικό Ινστιτούτο του Μονάχου και με ανάλογα Ινστιτούτα που ασχολύνται επιστημονικά με την δυσαριθμησία στη Γερμανία, εκδίδεται απο το Σύλλογο το περιοδικό „Kopf und Zahl“. Οι συνεργάτες του Συλλόγου θέλουν με αυτό να ενημερώσουν για τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με το θέμα και να κινήσουν το διάλογο παρουσιάζοντας τις διαφορετικές πτυχές του θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα: www.dyskalkulie.de

Το Τεστ και η Συμβουλευτική σε ελληνική γλώσσα μπορούν να γίνουνε μόνο στο Μόναχο.


Die Internet-Adresse dieses Textes lautet:
https://www.Rechenschwaeche.de/Arbeitsweise/Griechisch.html

©  2023, Mathematische Institute zur Behandlung der Rechenschwäche / Dyskalkulie – München – Augsburg – Regensburg – Rosenheim, Impressum

Wir behandeln Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie (auch „Arithmasthenie“ genannt) in München, Augsburg, Regensburg, Rosenheim und jeweiliger Umgebung seit 1989.

So sind wir erreichbar: im Institut in der Brienner Straße 48, 80333 München, sowie an allen Therapieorten unter Tel. 0180/3001699 (9 Ct/min) oder unter Tel. 089/5233142, Fax 089/5234283, per E-Mail an „Institut[at]Rechenschwaeche.de“.

Das Institut ist in Bayern in vielen Orten vertreten, u.a. in Augsburg, Benediktbeuern, Dachau, Herrsching, Holzkirchen, Kirchheim-Heimstetten, München (4x), Ottobrunn, Puchheim, Regensburg, Rosenheim, Starnberg, Unterhaching und Unterschleißheim.

Stand: 2023-03-25